נוני יבנאי קולעת הסלים
אני למדתי את קליעת או אריגת הסלים העכשווית בארה"ב – contemporary basket weaving,
שבמרכזה עומד הרעיון שהסל הוא החשוב, כיצירת אומנות, ולא מה הוא אמור להכיל.
הקליעה המודרנית מתמקדת גם בצבעי הסל ובצורניות המיוחדת שלו.
אני מאוד אוהבת לשלב בקליעה חומרים נוספים מהטבע – ענפים, שורשים, קריסטלים, דלעות ועוד.