Yoko
Japanese Inspired Pottery
היי אני יוקו,
באתי לישראל לפני כ 27 שנה.
העבודות שלי הן שילוב של התרבות היפנית והישראלית שיוצרות הרמוניה בקדרות ובאופי של העבודה שלי
כשאני מתחילה עם גוש חימר הכלי מתפתח על האבניים תוך כדי היצירה.