• קונצרט בכנסית קרית יערים - צילום משה דנגור
  • פסטיבל אבו גוש : קונצרט בכנסית קרית יערים - צילום משה דנגור
  • קונצרט בקריפטה שבכנסיה הצלבנית - צילום משה דנגור
  • פסטיבל אבו גוש : קונצרט בקריפטה שבכנסיה הצלבנית - צילום משה דנגור
  • קונצרט בכנסית קרית יערים - צילום משה דנגור
  • פסטיבל אבו גוש : קונצרט בכנסית קרית יערים - צילום משה דנגור
  • קונצרטים בחוץ בפינה המערבית - צילום יואל לוי
  • פסטיבל אבו גוש : קונצרטים בחוץ בפינה המערבית - צילום יואל לוי
  • הכנסיה הצלבנית במרכז הכפר אבו גוש - צילום משה דנגור
  • פסטיבל אבו גוש : הכנסיה הצלבנית במרכז הכפר אבו גוש - צילום משה דנגור
  • קונצרטים בחוץ בפינה המערבית - צילום משה דנגור
  • פסטיבל אבו גוש : קונצרטים בחוץ בפינה המערבית - צילום משה דנגור
  • קונצרט בקריפטה שבצלבנית -צילום משה דנגור
  • פסטיבל אבו גוש : קונצרט בקריפטה שבצלבנית -צילום משה דנגור
  • קונצרטים בחוץ בפינת החלילים - צילום משה דנגור
  • פסטיבל אבו גוש : קונצרטים בחוץ בפינת החלילים - צילום משה דנגור
  • קונצרטים בחוץ, מוסיקה הודית בפינת ירושלים - צילום משה דנגור
  • פסטיבל אבו גוש : קונצרטים בחוץ, מוסיקה הודית בפינת ירושלים - צילום משה דנגור
  • קונצרט בכנסית קרית יערים
  • פסטיבל אבו גוש : קונצרט בכנסית קרית יערים
  • תמונה ראשונה
  • פסטיבל אבו גוש : תמונה ראשונה
  • קונצרט בקריפטה
  • פסטיבל אבו גוש : קונצרט בקריפטה
  • בכניסה לקריפטה
  • פסטיבל אבו גוש : בכניסה לקריפטה
  • לפני הקונצרט בכנסית קרית יערים
  • פסטיבל אבו גוש : לפני הקונצרט בכנסית קרית יערים
  • קונצרטים בחוץ - הפינה הקאמרית
  • פסטיבל אבו גוש : קונצרטים בחוץ - הפינה הקאמרית
  • אנסמבלים שרים בפטיו - קונצרטים בחוץ
  • פסטיבל אבו גוש : אנסמבלים שרים בפטיו - קונצרטים בחוץ
  • כנסיית קרית יערים
  • פסטיבל אבו גוש : כנסיית קרית יערים
  • כנסית קרית יערים
  • פסטיבל אבו גוש : כנסית קרית יערים
  • חזית כנסית קרית יערים
  • פסטיבל אבו גוש : חזית כנסית קרית יערים
  • קונצרטים בחוץ בפינה המערבית
  • פסטיבל אבו גוש : קונצרטים בחוץ בפינה המערבית
  • שירה בחורשה בצל העצים
  • פסטיבל אבו גוש : שירה בחורשה בצל העצים
  • קונצרט בקריפטה
  • פסטיבל אבו גוש : קונצרט בקריפטה
  • הכנסיה הצלבנית במרכז הכפר אבו גוש
  • פסטיבל אבו גוש : הכנסיה הצלבנית במרכז הכפר אבו גוש
  • קונצרטים בחוץ -הפינה הקאמרית
  • פסטיבל אבו גוש : קונצרטים בחוץ -הפינה הקאמרית
  • אנסמבלים קוליים בפטיו
  • פסטיבל אבו גוש : אנסמבלים קוליים בפטיו
      
Site by CoMedia Group | Designed by Echo כל הזכויות שמורות - עמותת הידידים לקידום מוסיקה, תרבות, מוסיקה ותיירות באבו גוש והרי יהודה ע"ר